Pozvánka na schůzi zastupitelstva města Švihov

 

Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 4/2023                                                                                                                                                                  

Konané v úterý 7. 2. 2023 v 17,00 hod v malém sále KD Švihov

 

  

1.      Zahájení

2.      Ověření zápisu č. 3/2023

3.      Kontrola plnění usnesení

4.      Smlouva o zřízení věcného břemene – Školní ulice

5.      Smlouva o budoucí o zřízení věcného břemene - Kamýk

6.      Koupě pozemku p.č. 1630/5 k.ú. Švihov

7.      Zadání zakázek

8.      Žádosti spolků o dotace

9.      Různé

 

                                                                                            

V. Petrus

 

  

 

Vyvěšeno:       30. 01. 2023

Sejmuto:          07. 02.2023