Naučná stezka Švihov a okolí

Vážení návštěvníci,

naučná stezka Švihov a okolí je věnována historickým a přírodním zajímavostem ve Švihově a jeho nejbližšího okolí. Naučná stezka má 20 zastavení a je rozdělena na vnitřní a vnější okruh.

Vnitřní okruh Vás na 10 tabulích seznámí s bohatou historií města Švihov – dozvíte se mimo jiné např. jak vznikl název Švihov, kdo všechno toto panství vlastnil, kvůli čemu se zdejší majitelé často hádali, nebo proč byl zdejší vodní hrad ve středověku nedobytný.

Vnější okruh Vás zavede do okolí Švihova a na 10 tabulích Vám přiblíží např. osudy Kokšínského hrádku, obyvatele přírodní památky Stará Úhlava, vznik a zánik pravěkého hradiště na Tuhošti nebo bohatou historii renesančního zámku v Červeném Poříčí.

Naučná stezka má délku 26 kilometrů, ale trasu si můžete na třech místech zkrátit návratem po vyznačených turistických trasách, a to na 8., 16., a 18. kilometrů.

V přiložených souborech si můžete prohlédnout informační tabuli, která Vám představí všech 20 zastavení naučné stezky a dále jsou zde umístěny mapky obou okruhů. V informačním centru je k dispozici brožura naučné stezky, kde jsou popisy jednotlivých zastavení. 

Přejeme Vám mnoho krásných zážitků při návštěvě naší naučné stezky.

Šťastnou cestu!

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.