Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 9/2023

Konané v úterý 15. 8. 2023 v 18:00 hod v malém sále KD Švihov

Zasedání zastupitelstva města, bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Zahájení               

2. Ověření zápisu č. 8/2023

3. Kontrola plnění usnesení

4. Hospodaření města a školy za 1. pololetí roku 2023

5. Obnova kostelíka sv. Jiljí

6. Zateplení hasičské zbrojnice ve Švihově

7. Výměna výtahu v DPS

8. Žádosti spolků o dotace 

9. Různé