Zápisy a usnesení zastupitelstva


Pozvánka za zasedání zastupitelstva č. 17/2024

Konané v úterý 23. 04. 2024 v 18:00 hod v malém sále KD Švihov 1. Zahájení 2. Ověření zápisu č. 16/2024 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zpráva o uplatňování územního plánu Švihov 5. Smlouva o budoucí smlouvě s firmou CETIN 6. Oprava střechy kaple Jíno 7. Výměna oken KD Lhovice 8. Oprava střechy KD Švihov 9. 

Poslední změna: 15.4.2024