Zápisy a usnesení zastupitelstva


Zápis zastupitelstva města Švihova Z/12/23
Poslední změna: 22.11.2023

Zápis č. 1/Z/22
Poslední změna: 27.10.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 12/2023 konané dne 14. 11. 2023

1. Zahájení 2. Ověření zápisu č 11/2023 3. Kontrola plnění usnesení 4. Hospodaření města a školy za 3 čtvrletí roku 2023 5. Návrh rozpočtu města na rok 2024 6. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2024 7. Stanovení ceny za služby na hřbitově 8. Smlouva o služebnosti s Povodím Vltavy na lávku v Jíně 9. Smlouva o budoucí kupbní smlouvě s ČEZ - 

Poslední změna: 6.11.2023

Zápis zastupitelstva města Švihova Z/11/23
Poslední změna: 25.10.2023

Zápis zastupitelstva města Švihova Z/10/23
Poslední změna: 9.10.2023

Zápis zastupitelstva města Švihova Z/9/23
Poslední změna: 7.9.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva města č. 9/2023

Konané v úterý 15. 8. 2023 v 18:00 hod v malém sále KD Švihov

Zasedání zastupitelstva města, bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 
Poslední změna: 7.8.2023

Zápis zastupitelstva města Švihova Z/8/23
Poslední změna: 12.7.2023


  1/30    [další]    [poslední]         přejít na: