Těšnice

 

Těšnice, zapsaná poprvé v roce 1379 a poté na dlouhá, dlouhá staletí jako Tiessnicze je droubounkou vískou u města Švihov.

Jméno Těšnice má základ v již nepoužívaném přídavném jménu těšná (těšivá či potěšená) nebo-li ves, ve které se s potěšením žilo a beze sporu dosud žije.

První známá historická zmínka vísky se datuje do dávného roku 1379. V roce 1416 je zde uváděna tvrz, na níž seděl Lidéř z Těšnice. Po něm získal tvrz i ves Jan z Těšnice, nejstarší známý člen vladyckého rodu Blehů a Mlázovských z Těšnice. Jan Bleh z Těšnice byl roku 1424 táborským hejtmanem a roku 1426 byl zvolen spolu s Prokopem Holým hejtmanem táborského vojska. Během husitských válek dobyl hrad Bechyně (dnes je přestavěn na renesanční zámek) a na kratší dobu koupil roku 1437 hrad Krakovec (dnes zřícenina a státní památka). O dalších osudech těšnické tvrze již písemné prameny mlčí. Vlastní ves je jako existující naposledy uváděna v roce 1483, ale na počátku 16. století byla již zcela pustá.

Východně od Švihova na návrší mezi buližníkovými skalami se nachází Kamýk, který je společně s Těšnicí tvořen vískami Pod Skalou a Pod Hájkem. Mezi nimi se nachází malebné údolíčko, kterým protéká svižný potok, kde býval kdysi i rybník, a které odděluje vísku od svých sousedek vesnic Pod Skalou a Pod Hájkem..

Víska Těšnice byla roku 1379 pravděpodobně rozdělena na několik statků a v roce 1850 čítala 5 domů a 28 obyvatel. Dnešní stav je 5 domů s výhledem do lesa na jedné straně a na straně druhé do malebného údolí...

                                  

Zajímavosti

Stávající ves byla nově vystavěna na přelomu 17. a 18. století na místě zaniklé středověké vsi. Nedaleko obce jsou zachovány pozůstatky středověké tvrze.

amaterské stránky obce: http://www.sweb.cz/Tesnice