Kaliště

 

Ves Kaliště vznikla v novověku. Byla nazvána po lesních kalužinách, i když četné skály v okolí nasvědčují tomu, aby se spíše nazývala Skalištěm. Kaliště patřilo k jininskému nebo stropčickému statku, ale roku 1574 se již uvádí jako majetek statku roupovského.

 

Skály u vsi se nazývají Koubova skála a Teplá skála a byly obydleny již v době bronzové. Osídlení dokazují nálezy zbytků chýší a nesčetné zbytky nádob, kamenných sekerek, dlátek, zatěžujících kuželů z hlíny atd. Pravděpodobně to bylo sídliště lidu, který byl pohřbíván v mohylách v údolí Kbelského potoka u Stropčic.