Městský znak

Kdy město získalo znak, není známo, pravděpodobně se tak stalo nejpozději při povýšení v roce 1501. Původně snad ve znaku byla jen hradební zeď se dvěma věžemi, k nimž byl teprve později přidán malý štítek s keřem.

Původ tohoto znamení není zjištěn. Zemanovu domněnku, že jde o zkomolení znamení pánů z Říčan, vylučuje pečetidlo asi ze 16. století, na němž je zřetelně keřík i s kořeny. Stejně nesprávný byl názor, že jde o keř bez kořenů, což způsobil nesprávný překlad německého textu z roku 1788. „Entwurzelt“ znamená s kořeny vytržený, nikoli kořenů zbavený. Na starší pečeti je vyryt keřík velmi hustý, a proto ne zcela jasný, na mladší nese zřetelně tři růžičky.

 

Popis znaku:

Na červeném štítě je nízká hradební zeď, stříbrná, z kvádrů budovaná, vrcholící cimbuřím o pěti stínkách. Za ní vynikají rovněž stříbrné čtyřhranné věže, každá s jedním oknem a cimbuřím o třech stínkách.Pod zdí je menší stříbrný, zlatě lemovaný štítek a na něm zelený keřík vytržený i s kořeny, se třemi červenými pětilistými růžičkami se zlatými středy a zelenými lístky kališními.