Skautský oddíl Poštolky Švihov

Skautský oddíl Poštolky ve Švihově byl založen roku 1990. Během těchto let prodělal mnoho změn, ale hlavní myšlenka skautingu zůstala. Dnes je oddíl koedukovaným, tzn. dohromady se scházejí děvčata i chlapci od 6 do 15 let. Po 15. roce se stávají rovery a rangers, kteří pomáhají vedoucím. Děti jsou rozděleny do družin podle věku a případně podle pohlaví.

V klubovně se děti scházejí 1x týdně ve skupině – družině. Každá schůzka je pečlivě připravena staršími členy oddílu a trvá 1,5 hodiny. Většinou začíná 15,30 – 16,00 hod. podle možností dětí a jejich vedoucích. Děti si zahrají hry a učí se zálesácké a skautské dovednosti, které upotřebí poté na táboře. Učí se samostatně rozhodovat a navzájem si pomáhat. Na jaře se konají schůzky na školním hřišti nebo jiných místech bezpečných pro hraní. V zimě mohou jít děti po domluvě s vedoucím bobovat, či sáňkovat.

Jednou měsíčně vyjíždíme na jednodenní, nebo vícedenní výpravu. Náš oddíl se setkává také s dětmi z jiných oddílů na střediskových akcích jako je Countrybál v Klatovech, Svatojiřské slavnosti a jiné slavnosti většinou spojené s význačným datem pro skauting. V programu nechybí ani návštěva plaveckého bazénu v Klatovech, v případě zájmu návštěva divadelního představení nebo návštěva historického objektu.

Vyvrcholením celoroční společné práce je tábor, na němž se děti učí úctě k přírodě, hospodárnému využívání jejích zdrojů a schopnosti žít v souladu s životním prostředím. Pozorování je základní součástí skautského výcviku. Není omezeno jen na zvířata, rostliny, ale zahrnuje i pozorování lidí kolem nás. Celý tábor se nese v duchu celotáborové hry, děti plní rozličné úkoly, hrají hry a prožívají mnohá dobrodružství. Dítě si z tábora přiveze domů nějaké drobnosti získané během etapové hry, ale hlavně plno zážitků a dojmů, a tak se těší na další tábor, i když ještě neskončily prázdniny.

Jestliže Vás naše činnost zaujala a Vaše dítě má zájem se k nám přidat, rádi ho mezi námi přivítáme.

Bližší informace a kontakty naleznete:
http://www.kralovak.cz/info-o-oddilu-postolky-svihov