Složení zastupitelstva města

PaedDr. Václav Petrus - starosta

Jiří Unger - místostarosta

Bc. Martina Hašková - předsedkyně kontrolního výboru

Hana Zdrahalová - předsedkyně finančního výboru

Mgr. Pavla Kriegerová - předsedkyně komise kulturní a sportovní

Miroslav Bubeník - předseda komise hasičské a protipovodňové

Mgr. Jindřich Haišman - předseda komise životního prostředí

Mgr. Jakub Topinka - člen zastupitelstva

Ing. Bohuslav Pošar - člen zastupitelstva