Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

 

Níže uvedené dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách města Švihova: www.svihov.cz (sekce Městský úřad – Rozpočet)

 

V listinné podobě je možno do těchto dokumentů nahlédnou v úředních hodinách na Městském úřadě Švihov, nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov (kancelář č. 4)

 

 

Schválený rozpočet na rok 2023

zveřejněno na úřední desce 13. 12. 2022

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2027

zveřejněno na úřední desce 13. 12. 2022

 

Závěrečný účet za rok 2022

zveřejněno na úřední desce 16. 5. 2023

 

 

Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2023

 

Změna rozpočtu č. 1           -              zveřejněno na úřední desce 12. 4. 2023

Změna rozpočtu č. 2           -              zveřejněno na úřední desce 16. 5. 2023

Změna rozpočtu č. 3           -              zveřejněno na úřední desce 14. 7. 2023

Změna rozpočtu č. 4           -              zveřejněno na úřední desce   8. 9. 2023

Změna rozpočtu č. 5           -              zveřejněno na úřední desce 12. 10. 2023

Změna rozpočtu č. 6           -              zveřejněno na úřední desce 14. 11. 2023