Svatby

Ve Švihově lze uskutečnit svatební obřady v prostorách Státního hradu Švihov a v obřadní síní švihovské radnice. Státní hrad Švihov nabízí k uskutečnění svatebních obřadů následující prostory:

 • Kaple
  Vhodná pro menší svatby.
 • Taneční sál
  Větší prostora vhodná pro svatby s počtem až 80 osob.
 • Špýchar
  Velký prostor pro svatby s počtem až 150 osob.
 • Západní parkán
  Vhodné zejména pro konání venkovních svateb s počtem až 80 osob.

kontakt 376 393 378, 606 666 430, e-mail: svihov@npu.cz

podrobnosti viz. www Státního hradu Švihov:

https://www.hradsvihov.cz/cs/svatby-a-pronajmy/svatebni-obrady

Obřadní síň švihovské radnice
Důstojné prostředí vhodné pro svatby s počtem osob do 50 osob.

Správní poplatek za konání svatebního obřadu:
Za svatební obřady konané v prostorách Státního hradu se hradí Městskému úřadu Švihov správní poplatek 1.000,-Kč. Za svatební obřady konané v obřadní síni švihovské radnice se vybírá správní poplatek 1.000,- Kč pouze v případě, že se svatební obřad koná v jinou dobu než je sobota od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Oddávající osoby:

PaedDr. Václav Petrus - starosta města

Jiří Unger - místostarosta města

Martina Hašková - zastupitelka města

Objednávání svateb:
Městský úřad Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38, 340 12 Švihov
Matrikář: Ivana Otýsová, tel. 376 393 244
e-mail: ucetni@svihov.cz

Obřadní síň

Kaple