Výlety, turistika

Okolí

Pozdně gotický vodní hrad s vodním opevňovacím systémem při řece Úhlavě severně od Klatov. Domov filmové Popelky.
Zřícenina hrádku na strmém vrchu nad řekou Úhlava, 1,5 km od Švihova. Stará Úhlava - přírodní památka vzniklá při regulaci toku řeky Úhlavy, ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Tipy pro pěší turistiku

Vnitřní okruh je věnován historii Švihova. Vnější okruh o délce 26 km provede okolím města a je možné ho zkrátit na 8 až 18 km.
Stezka začíná u Vodního hradu Švihov a vede při silnici do 3 km vzdáleného Mezihoří. Procházka (vyjížďka) po místech, kde se natáčela slavná pohádka.

Okolí

Národní přírodní památka zhruba 2 km od Chudenic. Nejucelenější soubor dřevin z území Severní Ameriky v České republice.
bývalá tvrz s poplužním dvorem z první poloviny 16. století.
Častý vycházkový cíl, osada v sedle mezi Holým vrchem a kopcem Červem. Nádherný výhled na Klatovsko, Pošumaví a Šumavu.
Zřícenina hradu třináct kilometrů na jihozápad od Klatov. Spolu s přilehlým zámkem a komplexem staveb v podhradí je dnes spravována Galerií Klatovy / Klenová.
Hrad patří k nejmohutnějším a nejrozsáhlejším středověkým hradním stavbám v Čechách. Původní hradní jádro vzniklo na počátku 14. století.
Hrad Velhartice byl založen na přelomu 13. a 14. století na skalním ostrohu, obtékaném říčkou Pstružnou. Tento hrad si patrně jako rodové sídlo pánů z Velhartic počal stavět Bušek starší z Velhartic, hrad dostavoval Bušek mladší, oba byli věrní a oblíbení komorníci Karla IV.
Zděná hrobka rodiny Kordíků, vlastníků čachrovského panství v 19. století, stojí při okraji lesa nedaleko serpentin pod Čachrovem.
Známé poutní místo tvoří kaple Bolestné Matky Boží a kaplička nad studánkou léčivé vody. Křížová cesta z Pocinovic.
Zřícenina barokní kaple z roku 1730 v lesích 1 km od osady Loreta u Týnce.
Upravené parky jsou místem pro relaxaci obyvatel i návštěvníků města
Délka trasy: 12 km, možno absolvovat po částech nebo v opačném směru. Okruh po vnějším obvodu města, nádherné výhledy.
Jednou z dominant Všerubského průsmyku je impozantní poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk.
Původně románský kostel z přelomu 12. a 13. století, barokně přestavěn.
Romantická zřícenina kostela z roku 1370 na vrchu nad obcemi Běšiny a Tržek
Křížová cesta vede od chatové osady v Čínově a končí po půl kilometru v osadě Kydliny. Cestu vybudoval na vlastní náklady umělecký kovář Miloslav Trefanec.
Workoutová posilovací a balanční zařízení, počet: 14
Přírodní rezervace poblíž Čachrova. Prameniště, rašelinišťě a přípotoční nivy potoka Jelenky a jeho přítoků včetně rostlinných a živočišných druhů.
Dresiny od roku 1825 do nedávné současnosti. Možnost si osahat, vyzkoušet dresiny z českých filmů i seriálů. Zahradní modelová železnice pro děti.
Polorozpadlý statek na samotě uprostřed krásných luk s nádhernými výhledy nedaleko Čachrova. V letech 1991 - 1994 zde žil a zřejmě i vraždil doživotně odsouzený vrah Ivan Roubal.
Řeka Úslava pramení nedaleko Klatov, na loukách poblíž Číhaně, Lukoviště a Nového Dvora.
Umělá zřícenina - kopie irského hradu Ballymotte. Skalní útvary upravené do podoby zvířat (želva, drak, žába).
Otevřené přírodní koupaliště s možností rybolovu.
Rozhledna a kaple cca. 12 km od Klatov směrem na Domažlice. Panoramatický výhled na Český Les, Šumavu a klatovskou kotlinu.
Bolfánek - rozhledna na vrchu Žďár (583 m.n.m.) nedaleko městečka Chudenice. Měří 45m a poskytuje nádherný výhled na široké okolí.
Výhled na Klatovy a Šumavu. Na místě rozhledny stával ve středověku gotický kostelík Proměnění Krista Pána, později pak barokní kostel sv. Anny.
Sídlo významného českého rodu Czernínů (Černínů). Muzeum Josefa Dobrovského, expozice historie rodu Černínů, expozice Jaroslava Kvapila ...
Zaniká obec Ober Dürnbrunn a Unter Dürnbrunn. Dodnes stojící kaplička Panny Marie je nejvýše položenou kapličkou na české straně Šumavy, jde o zmenšenou kopii zbořené Hauswaldské kaple u Srní.
Gotická tvrz z let 1380-90. V druhé polovině 18. století byl v sousedství vystavěn barokní zámek, který však v roce 1933 vyhořel.
Nápadný dvojvrchol Ostrého dosahuje 1293 m n.m. a nachází se na státní hranici s Německem. Z vrcholu Ostrého je nádherný výhled na obě strany hranice do okolní krajiny.
Na náhorní plošině pod vrcholem malého Prenetu se nachází historická kaple sv. Kunhuty – bývalé významné poutní místo. Bývalý královácký dvorec je přebudován na rekreační středisko.
Přehradní nádrž byla vybudována v roce 1969, zatopením Úhlavského údolí. Přehrada slouží jako zásobárna pitné vody pro Klatovy, Domažlicko a Plzeň.
Malý empírový zámek postavený na konci 18. století Janem Rudolf Černínem poblíž léčivého pramene na svahu vrchu Žďár.
Pozapomenutá kulturní památka ze 14. století zapsaná na Seznamu ohrožených nemovitých památek. Zámecký areál je celoročně přístupný, komentované prohlídky, akce.
Vrcholně barokní stavba, která patří mezi nejvýznamnější české i evropské zámky své doby. Do desítkách let chátrání se v roce 2024 otevřel veřejnosti.
Zejbišský Dvůr (Seewieserhof) je statek 3 km od Javorné. Osmiboká kaplička je krytá šindelovou střechou. Celý komplex ve značně zchátralém stavu.
Zaniklá obec, kaplička nejsvětější Trojice, kříž smíření, památné stromy, památník americkým vojákům, kteří padli v boji o obec v samém závěru války.
Hřbitov byl založen r. 1869, náhrobky pocházejí z druhé poloviny 19. stol. a z počátku 20. stol.